Hästköpeavtal

Att köpa eller sälja en häst är en stor affär och det är viktigt att använda sig av ett väl utarbetat köpekontrakt.

Muntliga överenskommelser kan bli svåra att bevisa vid uppkommen tvist. Upprätta ett bra avtal med alla uppgifter så har ni allt det avtalade på skrift. Detta gäller både för köpare och säljare av hästen.

Jag hjälper dig att gå igenom just Dina avtal

Hästavtal