Victoria Leinehed

Victoria är verksam advokat vid Advokatfirman Beskow i Västerås.

Victoria avlade sin juristexamen (LL.M. Masters of Law) år 2016 vid Lunds universitet och upprättade samma år examensarbetet ”Fel i häst”. Därefter arbetade Victoria vid Västmanlands tingsrätt och vid en annan advokatbyrå i Västerås. Victoria är sedan år 2022 ledamot i Sveriges advokatsamfund.

Utöver hästrelaterade tvistemål åtar sig Victoria uppdrag som offentlig försvarare i brottmål, uppdrag som målsägandebiträde, övriga civilrättsliga tvistemål, socialrättsliga ärenden såsom LVU, LVM, LPT, familjerättsliga uppdrag samt uppdrag som rättegångsbiträde eller god man enligt föräldrabalken.

Victoria är ledamot i Svenska Ridsportförbundets juridiska utskott och skribent hos Hästlycka (hastlycka.se).

Victoria har en gedigen och mångårig erfarenhet av hästbranschen.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 982C0BE3-F9AA-4F54-B8AD-DD41FC3C16C4-1024x682.jpg