Victoria Leinehed

Victoria avlade sin juristexamen (LL.M. Masters of Law) år 2016 vid Lunds universitet och upprättade samma år examensarbetet ”Fel i häst”. Därefter har Victoria arbetat vid Västmanlands tingsrätt och vid en annan advokatbyrå i Västerås som biträdande jurist.

Victoria är verksam vid Advokatfirman Beskow i Västerås. Utöver hästrelaterade tvistemål åtar sig Victoria andra typer av civilrättsliga tvister, socialrättsliga ärenden såsom LVU, LVM, LPT, familjerätt, uppdrag som målsägandebiträde, privata försvararuppdrag, samt biträde eller god man enligt föräldrabalken.

Därutöver är Victoria ledamot i Svenska Ridsportförbundets juridiska utskott och skribent hos sidan Hästlycka (hastlycka.se).

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 982C0BE3-F9AA-4F54-B8AD-DD41FC3C16C4-1024x682.jpg