Glöm inte bort ryttaren i hästförsäkringen!

Glöm inte bort ryttaren i hästförsäkringen!

Skador sker lätt inom hästsporten. De flesta är måna om att ha sin häst försäkrad. Genom att vara uppmärksam på vad som ingår för ryttaren kan du få ersättning för ärr, privat sjukhusvård m.m.

Ridning är en av de mest riskfyllda sporterna där flest allvarliga personskador inträffar. Att se över hästens försäkring är för många en självklarhet. Det är dock lika viktigt att se över vilket skydd du har om en olycka inträffar.

I de flesta hästförsäkringar ingår en olycksfallsförsäkring för människor. Olycksfallsförsäkringen kan du använda dig av om du råkar illa ut under ett ridpass eller i samband med att du hanterar en häst.

Ersättning kan utgå för exempelvis vanprydande ärr, kostnader för tandvård, privat sjukvård såsom sjukgymnastik m.m. 

Olycksfallsförsäkringen kan oftast nyttjas av andra än försäkringsinnehavaren, exempelvis av tillfälliga besökare eller medryttare.  

Försäkringsvillkoren kan skilja sig åt hos respektive försäkringsbolag. Ta dig tid och jämför dessa och tillse att hästen du hanterar är försäkrad för att inte gå miste om ersättning vid en olycka. 

Inträffar en olycka ska den anmälas omgående till försäkringsbolaget. Eventuella skador bör dokumenteras hos läkare i anslutning till skadetillfället. Det är även bra att spara kvitton, intyg och övriga handlingar för att styrka dina kostnader. 

Lycka till!