Okategoriserade

Vad gäller när du vill reklamera ditt hästköp?

Jag kommer ofta i kontakt med köpare som av olika anledningar vill reklamera sin häst. Ofta beror det på att köparen upptäckt ett fel på hästen. I följande inlägg ska jag klargöra vad som krävs för att du som köpare ska ha fullgjort din reklamationsplikt. Vad är en reklamation? En reklamation är ett meddelande vari köparen till säljaren påpekar ett fel eller en brist hos hästen. Reklamationen kan vara skriftlig eller muntlig. Jag rekommenderar alltid …

Vad gäller när du vill reklamera ditt hästköp? Läs mer

Glöm inte bort ryttaren i hästförsäkringen!

Skador sker lätt inom hästsporten. De flesta är måna om att ha sin häst försäkrad. Genom att vara uppmärksam på vad som ingår för ryttaren kan du få ersättning för ärr, privat sjukhusvård m.m. Ridning är en av de mest riskfyllda sporterna där flest allvarliga personskador inträffar. Att se över hästens försäkring är för många en självklarhet. Det är dock lika viktigt att se över vilket skydd du har om en olycka inträffar. I de …

Glöm inte bort ryttaren i hästförsäkringen! Läs mer

Glöm inte bort ryttaren i hästförsäkringen!

En lyckad hästaffär börjar med en bra annons

Är det möjligt att på förhand minska risken för att en tvist ska uppstå i samband med ett hästköp? Vad har i så fall hästannonsen för betydelse i sammanhanget? Att skapa förutsättningar för ett lyckat hästköp redan i ett tidigt skede ökar chanserna för en lyckad hästaffär och minskar på motsvarande vis risken för att en tvist ska uppstå. I min yrkesroll som hästjurist företräder jag både köpare och säljare i hästrelaterade tvistemål. Min erfarenhet …

En lyckad hästaffär börjar med en bra annons Läs mer